Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej Kielce

Warunki kredytowania w bankach

Oferta bankowa obejmuje zarówno depozyty terminowe, jak i kredyty. Klienci chcący uzyskać zewnętrzne finansowanie muszą spełnić wiele wymagań. Banki kształtują je w korespondencji do wytycznych z rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. O wielu kwestiach decydują samodzielnie, inne jednak są im narzucone przez KNF. Przede wszystkim bank musi zadbać o uzyskanie, a następnie utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego. Jeśli więc ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności potencjalnego klienta, najpewniej zdecyduje się odrzucić jego wniosek.

Chcesz zaciągnąć kredyt w banku? Musisz wiedzieć, że poza wnioskiem powinieneś złożyć komplet dokumentów potwierdzających Twoją obecną, indywidualną zdolność kredytową. Chodzi tu o zdolność do spłaty zobowiązania finansowego wraz z odsetkami i innymi naliczanymi opłatami. Wiedz też, że bank weźmie przy tym pod uwagę nie tylko wysokość Twoich dochodów miesięcznych i odejmie od nich sumę zobowiązań, ale zwróci uwagę także na to, jaki zawód wykonujesz, z jakiego źródła pozyskujesz dochody, w jakiej wysokości i czy są one stabilne. Dla banku modelowym kredytobiorcą jest osoba wykonująca stabilną pracę, w której może się rozwijać, i w zawodzie, w którym bez trudu znajdzie zatrudnienie w przyszłości, nawet jeśli dotychczasowy pracodawca zlikwiduje firmę.

Poza zdolnością kredytową na odpowiednim poziomie musisz mieć dobrą historię kredytowania w BIK (Biurze Informacji Kredytowej), aby liczyć na pozytywną decyzję kredytową. BIK prowadzi rejestr wszystkich kredytobiorców w Polsce i części pożyczkobiorców zaciągających zobowiązania poza systemem bankowym. Nie jest to wbrew powszechnemu przekonaniu „czarna lista dłużników”, ale baza danych, w której są zapisywane pozytywne i negatywne informacje o klientach. Jeśli nie spóźniałeś się dotychczas z zapłatą rat kredytów czy spłatą pożyczek, nie masz powodów do obaw. Najpewniej informacje w BIK na Twój temat są pozytywne, co przyspieszy udzielenie Ci zobowiązania.

Czy można otrzymać kredyt bez zdolności kredytowej?

Zdecydowana większość bankowców i osób wystarczająco zaznajomionych z rynkiem finansowym od razu odpowie na to pytanie, że nie jest możliwe otrzymanie w banku kredytu bez zdolności kredytowej. Jednak kwestia ta jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Pamiętaj, że banki muszą zadośćuczynić rekomendacjom KNF, a w nich znajdują się zapisy dotyczące weryfikacji i oceny zdolności potencjalnych klientów.

Wypełnij wniosek

Jak to możliwe, że niezbyt wysoka zdolność kredytowa lub brak owej zdolności nie musi być kategoryczną przeszkodą w zaciąganiu kredytów? Wypełnij wniosek kontaktowy, a nasi eksperci z Kielc postarają się wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie!

Bezwzględnie bank nie udzieli kredytu osobie, która ma złe wpisy w BIK, świadczące o tym, że klient nie spłacił kiedyś zobowiązania lub obecnie znacznie spóźnia się ze spłatą rat kredytów i pożyczek wpisywanych do BIK. To informacja wskazująca na to, że wnioskodawca jest nierzetelnym kredytobiorcą.

Czasem jednak może Ci się tylko wydawać, że masz zbyt niską zdolność, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Zdolność kredytowa w różnych bankach jest szacowana w oparciu o różne algorytmy. Dlatego może się nawet zdarzyć tak, że jeden bank odmówi Ci udzielenia kredytu, argumentując taką decyzję tym, że masz zbyt niską zdolność do spłaty zobowiązania, podczas gdy drugi bank przychyli się do Twojego wniosku i wypłaci środki. Znamy oferty banków i wiemy, jakie kwestie są najważniejsze dla poszczególnych instytucji przy wydawaniu decyzji. W Kielcach czekamy na Ciebie z pomysłami na to, jak zwiększyć Twoje szanse na kredyt.

Jak jest liczona zdolność kredytowa przy kredytach konsolidacyjnych?

Jednym z rodzajów kredytów oferowanych przez banki swoim klientom są zobowiązania celowe, do grona których zalicza się kredyty konsolidacyjne. To produkty, które pozwalają na poprawę zdolności w jednej chwili i na uporządkowanie swoich finansów. Za pomocą konsolidacji połączysz ze sobą różnego rodzaju zobowiązania finansowe, bank spłaci je w Twoim imieniu, a Tobie pozostanie do spłaty tylko jeden kredyt konsolidacyjny, najczęściej z niższą ratą kapitałowo-odsetkową.

Wyślij wiadomość

Chcesz dowiedzieć się, jak zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, gdy Twoja zdolność jest nie najlepsza? Eksperci z Kielc Ci pomogą!

Przy standardowym wyliczaniu zdolności kredytowej banki odejmują od sumy dochodów ponoszone przez Ciebie koszty, także te związane ze spłacanymi aktualnie pożyczkami czy ratami zobowiązań. Jeśli zaciągasz właśnie kredyt konsolidacyjny, to bank niekoniecznie doliczy do sumy kosztów raty kredytów lub pożyczek, jakie mają być poddane konsolidacji i spłacone za jednym razem. Odejmie od dochodów pozostających do Twojej dyspozycji tylko ratę nowego, hipotetycznego kredytu konsolidacyjnego, tak jakby inne zobowiązania zostały już spłacone za pośrednictwem środków finansowych z konsolidacji.